2010

 
 

Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá písmem.

Dějiny typografie ve vlastním slova smyslu začínají, když Johannes Gutenberg v roce 1444 vynalezl knihtisk.